Paldies par veltīto laiku!

Norādiet e-pastu uz kuru nosūtīt bonusu:

''ROKASGRĀMATA, kas SISTEMATIZĒ klientu piesaisti internetā!''
Atbildi uz 10 jautājumiem un saņem - ''ROKASGRĀMATU, kas SISTEMATIZĒ klientu piesaisti internetā!''

Jūs esat:
Kādu pakalpojuma sniegšanas nozari pārstāvat?
Kāda problēma, saistībā ar klientu piesaisti, Jums ir jāatrisina? (iespēja atzīmēt vairākus)
Cik ienākošos pieteikumus dienā Jūsu uzņēmums varētu apstrādāt?
Kā šobrīd piesaistat klientus/pieteikumus uzņēmumam? (iespēja atzīmēt vairākus)
Kāds šobrīd ir Jūsu reklāmas budžets mēnesī?
Vai Jūs zināt, kas ir Mārketinga Tunelis?
Vai Jūs zināt, cik Jums izmaksā 1 piesaistītais klients?
Kādas ir lielākas bailes saistībā ar digitālo marketingu? (iespēja atzīmēt vairākus)
Kā novērtējat sava uzņēmuma Mārketinga un Pārdošanas procesus skalā no 1-5.
Vārds
E-pasts uz kuru nosūtīt bonusus
Telefona numurs