ar sistematizētu klientu piesaisti un digitālo mārketingu, palielināt pārdošanas apjomus un uzrunāt JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU auditoriju
PASŪTĪTĀJS:
MEDICĪNA. KĀJU VĒNU OPERĀCIJA.
CASE STUDY — SADARBĪBAS PIEREDZE
Piesakies sarunai ar mūsu mārketinga un pārdošanas ekspertiem un NOSKAIDRO digitālā mārketinga stratēģijas vājos posmus, kur Tavs uzņēmums zaudē naudu!
AR KĀDU PROBLĒMU PIE MUMS VĒRSĀS KLIENTS
Līdzšinējā vajadzība balstījās uz JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU klientu piesaisti kāju vēnu operācijas pakalpojumiem.

Pasūtītājs apzinājās, ka vairāku pastāvēšanas gadu garumā, viņu potenciālā mērķauditorija gan pieauga, gan kļuva par ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem [maksātspējīga], gan arī kāju vēnu problēmas sāk rasties agrākā vecumā, nekā tas bija vairākus gadus atpakaļ. Par cik tradicionālie reklāmas avoti [radio, avīzes, žurnāli, TV] nedeva izmērāmu rezultātu, pasūtītājam bija vajadzība pēc efektīviem un rezultatīviem digitālā mārketinga instrumentiem ar izmērāmu investīciju atdevi.
Izstrādāt caurspīdīgu, pamatotu un loģisku digitālā mārketinga procesu.
Iegūt skaidru investīciju atdevi par visām veiktajām mārketinga aktivitātēm, lai tas atspoguļotos pārdošanas apjomā un jaunos piesaistītos klientos.
Ieviest rezultatīvu Facebook un Instagram maksas reklāmu, kas piesaista KLIENTUS, nevis sekotājus, like'us un share'us.
Piesaistīt JAUNUS un MAKSĀTSPĒJĪGUS klientus, kas palielinās pārdošanas apjomus un tekošo datu bāzi.
Ir izveidota pakalpojuma piezemēšanās lapa , kas piedāvā potenciāliem klientiem konkurētspējīgu piedāvājumu, kas balstās uz mērķauditorijas problēmām, sapēm un vajadzībām
Ir pakalpojumu grupas, kas tiek virzītas atsevišķi no citiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums
Tradicionālais mārketings zaudēja savu vietu. 90% aktivitāšu aizņem interneta mārketings
Ir skaidra un loģiska pārdošanas stratēģija
Pastāv skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - cik klienti ir pieaistīti, cik izmaksāja viens piesaistītais klients un kāds rezultāts ir sasniegts apgrozījuma palielināšanā
Darbā ar soc. tīkliem tiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PĒC
Nav izteikta un konkurētspējīga piedāvājuma jauniem klientiem
Nepilnīga komunikācija ar klientiem caur digitāliem reklāmas kanāliem
Pakalpojums netiek virzīts atsevišķi no visiem pakalpojumiem
Tradicionālais mārketings 80% Vs. Interneta mārketings 20%
Nav pārdošanas stratēģijas
Nav skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - reach, sekotāji, komentāri, bet cik klientus šīs aktivitātes ir piesaistījušas? Nav zināms.
Darbā ar soc. tīkliem netiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PIRMS
KĀDU DARBU PAVEICA MŪSU KOMANDA
BIZNESA AUDITS
Veicām konkurentu un tirgus izpēti no jaunu klientu piesaistes konteksta, pētot un analizējot ar kādiem instrumentiem un piedāvājumiem uzrunā klientus pasūtītāja galvenie konkurenti. Tāpat tika veikta pasūtītāja mērķauditorijas [MA] analīze, lai noskaidrotu tās problēmas, sāpes un vajadzības.
KLIENTA CEĻA IZVEIDE
Balstoties uz iegūto informāciju biznesa auditā, ir izveidots skaidrs klienta ceļš ar nepieciešamo produktu līniju, pa kuru loģiski tiks virzīts jaunais piesaistītais klients uz kādu no uzņēmuma pakalpojumiem. Tas sastāv no pirmreizējā piedāvājuma klientiem un turpmākās digitālās komunikācijas.
PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA
Klienta ceļa izveide skaidri parāda kurā posmā un kas ir jāpārdod klientam. Pārdošanas stratēģija ar klienta ceļa palīdzību ir stāsts par loģisku un korektu pārdošanu, kas samazina klienta iespēju atteikties no darījuma un atbild par apgrozāmo līdzekļu ģenerēšanu uzņēmumam.
PIEZEMĒŠANAS LAPAS IZVEIDE
Augsti konvertējoša piezemēšanās lapa klienta pārdošanas stratēģijas ietvaros veicina komunikāciju ar potenciālo klienti, kā rezultātā pastiprina viņu interesi un izraisa vēlmi mijiedarboties ar pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu - iegādāties vai reģistrēties/pieteikties.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMAS SET UP'S
Darbā ar Facebook/Instagram Ads ieviesām reklāmas mērķus, kas līdz šim netika izmantoti un kas atbild par rezultātu, kas atspoguļojas potenciālo klientu skaitā un viena klienta piesaistes izmaksās.
E-PASTU MĀRKETINGA AUTOMATIZĀCIJAS IEVIEŠANA
Pārdošanas stratēģijas efektīvs palīginstruments ir e-pastu mārketings, kas ar papildu saskarsmes punktiem par un ap klientu un pakalpojumiem nokomunicē par pakalpojuma ieguvumiem, priekšrocībām, kā arī pastiprina potenciālā klienta problēmas, vajadzības vai sāpes. Un tad pārdod savu pakalpojumu.
REZULTĀTS UN EFEKTS, KO SASNIEDZĀM
PIEZEMĒŠANĀS LAPA AR 9% AUGSTU KONVERSIJU
Iepriekš jaunu klientu piesaistē tika izmantota uzņēmuma mājaslapa, kas ar reklāmas kampaņu palīdzību neradīja nekādu rezultātu, jo lietotājs nonāca lapā ar pilnu informāciju par uzņēmumu un tā pakalpojumiem. Piezemēšanās lapā izdalījām vienu konkrētu pakalpojumu sākot no 40€ - 50€ robežās, kur bija nonākuši 16 322 potenciālie klienti, no kuriem reālos pieteikumos konvertējās 1405 cilvēki.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMA, KAS PIESAISTĪJA 1400+ JAUNUS UN MAKSĀTSPĒJĪGUS KLIENTUS 5 MĒNEŠU LAIKĀ
Klienti 56 000 € vērtībā. 80% no pieteikumiem nonāca līdz pirmajai vizītei, kur daļai no pacientiem tika identificētas kāju vēnu problēmas un piedāvāta atbilstoša ārstēšanas procedūra līdz pat vairāku tūkstošu eur vērtībā.
PILNS PIERAKSTS - KLĪNIKAS KAPACITĀTE IZMANTOTA UZ 100%
Kampaņas tiek atslēgtas pirms paredzētā laika, jo pacientu plūsma ir tik liela, ka klīnikas esošā kapacitāte nespēj uzņemt vairāk.
SOC. TĪKLU REKLĀMA AR AUGSTU ATDEVI
Pilnīga kontrole pār investētiem līdzekļiem un esošo un nākotnes pārdošanas apjomu ar digitālā mārketinga instrumentu palīdzību.
© VISAS TIESĪBAS IR AIZSARGĀTAS 2020

PRIVĀTUMA POLITIKA
REKVIZĪTI