ar sistematizētu klientu piesaisti un digitālo mārketingu, palielināt pārdošanas apjomus un uzrunāt JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU auditoriju
PASŪTĪTĀJS:
SKAISTUMKOPŠANA. LĀZEREPILĀCIJA.
CASE STUDY — SADARBĪBAS PIEREDZE
Piesakies sarunai ar mūsu mārketinga un pārdošanas ekspertiem un NOSKAIDRO digitālā mārketinga stratēģijas vājos posmus, kur Tavs uzņēmums zaudē naudu!
AR KĀDU PROBLĒMU PIE MUMS VĒRSĀS KLIENTS
Līdzšinējā vajadzība balstījās uz JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU klientu piesaisti lāzerepilācijas pakalpojumu un aizpildīt tukšos pierakstu laikus pēc iespējas ātrāk un ilgu laiku uz priekšu, ņemot vērā pakalpojuma specifiku.

Pasūtītājs meklēja reklāmas kanālu, kuru var 100% izmērīt un kontrolēt.
Izstrādāt caurspīdīgu, pamatotu un loģisku digitālā mārketinga procesu.
Iegūt skaidru investīciju atdevi par visām veiktajām mārketinga aktivitātēm, lai tas atspoguļotos pārdošanas apjomā un jaunos piesaistītos klientos.
Ieviest rezultatīvu Facebook un Instagram maksas reklāmu, kas piesaista KLIENTUS, nevis sekotājus, like'us un share'us.
Piesaistīt JAUNUS un MAKSĀTSPĒJĪGUS klientus, kas palielinās pārdošanas apjomus un tekošo datu bāzi.
Ir izveidota pakalpojuma piezemēšanās lapa , kas piedāvā potenciāliem klientiem konkurētspējīgu piedāvājumu, kas balstās uz mērķauditorijas problēmām, sapēm un vajadzībām
Ir pakalpojumu grupas, kas tiek virzītas atsevišķi no citiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums
Tradicionālais mārketings zaudēja savu vietu. 90% aktivitāšu aizņem interneta mārketings
Ir skaidra un loģiska pārdošanas stratēģija
Pastāv skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - cik klienti ir pieaistīti, cik izmaksāja viens piesaistītais klients un kāds rezultāts ir sasniegts apgrozījuma palielināšanā
Darbā ar soc. tīkliem tiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PĒC
Nav izteikta un konkurētspējīga piedāvājuma jauniem klientiem
Nepilnīga komunikācija ar klientiem caur digitāliem reklāmas kanāliem
Pakalpojums netiek virzīts atsevišķi no visiem pakalpojumiem
Tradicionālais mārketings 80% Vs. Interneta mārketings 20%
Nav pārdošanas stratēģijas
Nav skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - reach, sekotāji, komentāri, bet cik klientus šīs aktivitātes ir piesaistījušas? Nav zināms.
Darbā ar soc. tīkliem netiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PIRMS
KĀDU DARBU PAVEICA MŪSU KOMANDA
BIZNESA AUDITS
Veicām konkurentu un tirgus izpēti no jaunu klientu piesaistes konteksta, pētot un analizējot ar kādiem instrumentiem un piedāvājumiem uzrunā klientus pasūtītāja galvenie konkurenti. Tāpat tika veikta pasūtītāja mērķauditorijas [MA] analīze, lai noskaidrotu tās problēmas, sāpes un vajadzības.
KLIENTA CEĻA IZVEIDE
Balstoties uz iegūto informāciju biznesa auditā, ir izveidots skaidrs klienta ceļš ar nepieciešamo produktu līniju, pa kuru loģiski tiks virzīts jaunais piesaistītais klients uz kādu no uzņēmuma pakalpojumiem. Tas sastāv no pirmreizējā piedāvājuma klientiem un turpmākās digitālās komunikācijas.
PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA
Klienta ceļa izveide skaidri parāda kurā posmā un kas ir jāpārdod klientam. Pārdošanas stratēģija ar klienta ceļa palīdzību ir stāsts par loģisku un korektu pārdošanu, kas samazina klienta iespēju atteikties no darījuma un atbild par apgrozāmo līdzekļu ģenerēšanu uzņēmumam.
PIEZEMĒŠANAS LAPAS IZVEIDE
Augsti konvertējoša piezemēšanās lapa klienta pārdošanas stratēģijas ietvaros veicina komunikāciju ar potenciālo klienti, kā rezultātā pastiprina viņu interesi un izraisa vēlmi mijiedarboties ar pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu - iegādāties vai reģistrēties/pieteikties.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMAS SET UP'S
Darbā ar Facebook/Instagram Ads ieviesām reklāmas mērķus, kas līdz šim netika izmantoti un kas atbild par rezultātu, kas atspoguļojas potenciālo klientu skaitā un viena klienta piesaistes izmaksās.
REZULTĀTS UN EFEKTS, KO SASNIEDZĀM
PIEZEMĒŠANĀS LAPA AR 10% AUGSTU KONVERSIJU
Iepriekš jaunu klientu piesaistē tika izmantota uzņēmuma mājaslapa, kas ar reklāmas kampaņu palīdzību neradīja nekādu rezultātu, jo lietotājs nonāca lapā ar pilnu informāciju par uzņēmumu un tā pakalpojumiem. Piezemēšanās lapā izdalījām vienu konkrētu pakalpojumu sākot no 35 €, kur bija nonākuši 6896 potenciālie klienti, no kuriem reālos peiteikumos konvertējās 717 cilvēki.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMA, KAS PIESAISTĪJA 717 JAUNUS UN MAKSĀTSPĒJĪGUS KLIENTUS 40 DIENU LAIKĀ
Klienti 25 000 € vērtībā. 80% no pieteikumiem nonāca līdz pirmajai vizītei, no kuriem daļa turpināja lāzerepilācijas kursu, veicot vismaz vēl 4 vizītes. Vēl daļa no klientiem kļuva par pastāvīgiem un lojāliem lāzermedicīnas klīnikas klientiem, kas iegādājās citus pakalpojumus.
PILNS PIERAKSTS - KLĪNIKAS KAPACITĀTE IZMANTOTA UZ 100%
Iepriekš bieži sastopamā situācija par tukšiem pierakstiem ir atrisināta vienreiz un uz visiem laikiem. Mēneša pieraksts jau ir pilns padsmitajos datumos, kā rezultātā cilvēkus nākas pierakstīt stipri uz priekšu.
SOC. TĪKLU REKLĀMA AR AUGSTU ATDEVI
Pilnīga kontrole pār investētiem līdzekļiem un esošo un nākotnes pārdošanas apjomu ar digitālā mārketinga instrumentu palīdzību.
© VISAS TIESĪBAS IR AIZSARGĀTAS 2020

PRIVĀTUMA POLITIKA
REKVIZĪTI
Pieteikties sarunai par pārdošanas stratēģijas izveidi