ar sistematizētu klientu piesaisti un digitālo mārketingu, palielināt pārdošanas apjomus un uzrunāt JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU auditoriju
BŪVNIECĪBA. JUMTI.
CASE STUDY — SADARBĪBAS PIEREDZE
Piesakies sarunai ar mūsu mārketinga un pārdošanas ekspertiem un NOSKAIDRO digitālā mārketinga stratēģijas vājos posmus, kur Tavs uzņēmums zaudē naudu!
AR KĀDU PROBLĒMU PIE MUMS VĒRSĀS KLIENTS
Līdzšinējā vajadzība balstījās uz JAUNU un MAKSĀTSPĒJĪGU klientu piesaisti ar Facebook/Instagram maksas reklāmām, kas piesaistītu ieinteresētus prospektus no privātā sektora.

Pirms mūsu sadarbības šis virziens tika attīstīts tikai ar Google reklāmas palīdzību, par cik iepriekš bija neveiksmīga pieredze darbā ar Facebook/Instagram reklāmām.
Izstrādāt caurspīdīgu, pamatotu un loģisku digitālā mārketinga procesu.
Iegūt skaidru investīciju atdevi par visām veiktajām mārketinga aktivitātēm, lai tas atspoguļotos pārdošanas apjomā un jaunos piesaistītos klientos.
Ieviest rezultatīvu Facebook un Instagram maksas reklāmu, kas piesaista KLIENTUS, nevis sekotājus, like'us un share'us.
Piesaistīt JAUNUS un MAKSĀTSPĒJĪGUS klientus, kas palielinās pārdošanas apjomus privātajā sektorā un tekošo datu bāzi.
Ir izveidota pakalpojuma piezemēšanās lapa , kas piedāvā potenciāliem klientiem konkurētspējīgu piedāvājumu, kas balstās uz mērķauditorijas problēmām, sapēm un vajadzībām
Ir pakalpojumu grupa, kas tiek virzīta atsevišķi no citiem pakalpojumiem, ko piedāvā uzņēmums, un uz konkrētu auditorijas segmentu
Ir skaidra un loģiska pārdošanas stratēģija
Pastāv skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - cik klienti ir pieaistīti, cik izmaksāja viens piesaistītais klients un kāds rezultāts ir sasniegts apgrozījuma palielināšanā
Darbā ar soc. tīkliem tiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PĒC
Nav izteikta un konkurētspējīga piedāvājuma jauniem klientiem
Nepilnīga komunikācija ar klientiem caur digitāliem reklāmas kanāliem
Pakalpojums netiek virzīts uz konkrētu auditorijas segmentu un atsevišķi no visiem pakalpojumiem
Nav pārdošanas stratēģijas
Nav skaidra investīciju atdeve no soc. tīklu reklāmām - reach, sekotāji, komentāri, bet cik klientus šīs aktivitātes ir piesaistījušas? Nav zināms.
Darbā ar soc. tīkliem netiek izmantotas mērķtiecīgas maksas reklāmas, kas ģenerē klientus, nevis komentārus, sekotājus u.c.
PIRMS
Komunikācijā ar potenciāliem klientiem tiek izmantots e-pastu mārketings
KĀDU DARBU PAVEICA MŪSU KOMANDA
BIZNESA AUDITS
Veicām konkurentu un tirgus izpēti no jaunu klientu piesaistes konteksta, pētot un analizējot ar kādiem instrumentiem un piedāvājumiem uzrunā klientus pasūtītāja galvenie konkurenti. Tāpat tika veikta pasūtītāja mērķauditorijas [MA] analīze, lai noskaidrotu tās problēmas, sāpes un vajadzības.
KLIENTA CEĻA IZVEIDE
Balstoties uz iegūto informāciju biznesa auditā, ir izveidots skaidrs klienta ceļš ar nepieciešamo produktu līniju, pa kuru loģiski tiks virzīts jaunais piesaistītais klients uz kādu no uzņēmuma pakalpojumiem. Tas sastāv no bezmaksas piedāvājuma potenciāliem klientiem, turpmākās digitālās komunikācijas un pārdošanas stratēģijas.
PĀRDOŠANAS STRATĒĢIJA
Klienta ceļa izveide skaidri parāda kurā posmā un kas ir jāpārdod klientam. Pārdošanas stratēģija ar klienta ceļa palīdzību ir stāsts par loģisku un korektu pārdošanu, kas samazina klienta iespēju atteikties no darījuma un precīzi filtrē ienākošos pieteikumus, lai identificētu "siltos/karstos" mērķa klientus.
PIEZEMĒŠANAS LAPAS IZVEIDE
Augsti konvertējoša piezemēšanās lapa klienta pārdošanas stratēģijas ietvaros veicina komunikāciju ar potenciālo klientu, kā rezultātā pastiprina viņu interesi un izraisa vēlmi mijiedarboties ar pakalpojuma sniedzēja piedāvājumu - iegādāties vai reģistrēties/pieteikties.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMAS SET UP'S
Darbā ar Facebook/Instagram Ads ieviesām reklāmas mērķus, kas atbild par rezultātu, kas atspoguļojas potenciālo klientu skaitā un viena klienta piesaistes izmaksās, un kas līdz šim netika izmantoti.
E-PASTU MĀRKETINGA AUTOMATIZĀCIJAS IEVIEŠANA
Pārdošanas stratēģijas efektīvs palīginstruments ir e-pastu mārketings, kas ar papildu saskarsmes punktiem par un ap klientu un pakalpojumiem nokomunicē par pakalpojuma ieguvumiem, priekšrocībām, kā arī pastiprina potenciālā klienta problēmas, vajadzības vai sāpes. Un tad pārdod savu pakalpojumu.
REZULTĀTS UN EFEKTS, KO SASNIEDZĀM
PIEZEMĒŠANĀS LAPA AR 8% AUGSTU KONVERSIJU
Izveidojām piezemēšanās lapu ar bezmaksas piedāvājumu potenciāliem mērķa klientiem, uz kuras nonāca 1 820 potenciālie klienti, no kuriem reālos pieteikumos konvertējās 152 cilvēki. 152 ieinteresēti cilvēki, kas identificē mūsu pasūtītājam, ka viņiem ir kāda problēma, sāpe un/vai vajadzība. Pasūtītāja pārdevēju uzdevums ir identificēt tās un piedāvāt atbilstošu risinājumu.
FACEBOOK/INSTAGRAM REKLĀMA, KAS PIESAISTĪJA 152 JAUNUS UN MAKSĀTSPĒJĪGUS KLIENTUS 1,5 MĒNEŠA LAIKĀ
Starta investīcijas Facebook/Instagram reklāmā uzģenerēja pirmos 44 potenciālo klientus kontaktus, ar kuriem jau pirmās nedēļas laikā tika noslēgti darījumi 12 000 € vērtībā. Kampaņas laikā, kas ilga pusotru mēnesi, uzņēmuma apgrozījums tika palielināts par +50 000€.
SOC. TĪKLU REKLĀMA AR AUGSTU ATDEVI
Pilnīga kontrole pār investētiem līdzekļiem un esošo un nākotnes pārdošanas apjomu ar digitālā mārketinga instrumentu palīdzību.
© VISAS TIESĪBAS IR AIZSARGĀTAS 2020

PRIVĀTUMA POLITIKA
REKVIZĪTI